Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית להכפלת מסילות החוף בקטע הרצליה- ת"א האוניברסיטה

ביצוע עבודות תשתית להכפלת מסילות החוף בקטע הרצליה- ת"א האוניברסיטה

​​​​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:


שם משתמש: rakevet21651
סיסמא: rr21651​

מפגש מציעים

15/01/2017 בשעה 11:01

מפגש מציעים חובה ייערך ביום 15/01/2017 בשעה 11:00 בחדר ישיבות של הדירקטוריון הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • ​הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.