Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > Invitation to Pre-Qualify in Tender No. 41512 - The Design-Build of Israel Railway’s ETCS L2 Trackside Project ("Tender")

Invitation to Pre-Qualify in Tender No. 41512 - The Design-Build of Israel Railway’s ETCS L2 Trackside Project ("Tender")

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

09/02/2016 בשעה 09:02

מפגש מציעים יתקיים ב9.2.2016, בשעה 09:00, במלון לאונרדו סיטי טאוור ר"ג.

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​