Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא לאיתור ספקים (R.F.I) לאספקת ציוד בדיקה לתיקון כרטיסים אלקטרונים

קול קורא לאיתור ספקים (R.F.I) לאספקת ציוד בדיקה לתיקון כרטיסים אלקטרונים

​​

רכבת ישראל מודיעה בזאת על איתור ספקים לאספקת ציוד בדיקה לתיקון כרטיסים אלקטרונים.​​


מסמכים לעיון

הבהרות