Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הרשאה ושכירות של חלק ממבנה מתחם תחנת הרכבת מודיעין מרכז, להכשרתו והפעלתו לשימוש מסחרי בתחנת מודיעין מרכז

הרשאה ושכירות של חלק ממבנה מתחם תחנת הרכבת מודיעין מרכז, להכשרתו והפעלתו לשימוש מסחרי בתחנת מודיעין מרכז

​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

​​מועד אחרון להגשת הבהרה 24.01.18