Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הרשאה ושכירות של חלק ממבנה מתחם תחנת הרכבת מודיעין מרכז, להכשרתו והפעלתו לשימוש מסחרי בתחנת מודיעין מרכז

הרשאה ושכירות של חלק ממבנה מתחם תחנת הרכבת מודיעין מרכז, להכשרתו והפעלתו לשימוש מסחרי בתחנת מודיעין מרכז

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

12/02/2018 בשעה 13:02

*מפגש מציעים 1: 17.01.17. *מפגש מציעים 2: *12.02.18 בשעה 13:00 ייערך בתחנת מודיעין מרכז*תאריך אחרון להגשת שאלות : 18.02.18 שעה 13:00*תאריך אחרון להגשת הצעות : 22.02.18 עד השעה 13:00.

הבהרות

הבהרה כללית

​​