Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות במתקני איתות, חשמל ותקשורת

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות במתקני איתות, חשמל ותקשורת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

08/08/2017 בשעה 13:08

בחדר ישיבות דירקטוריון במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב). מפגש המציעים יתקיים ביום 8.8.2017 בשעה 13:30

הבהרות

הבהרה כללית

המועד האחרון להגשת ההצעות יתקיים ביום 28.09.2017  בבניין הנהלת הרכ​בת המצוי ברחוב ד​​רכי משה 3, לוד.