Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות במתקני איתות, חשמל ותקשורת

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות במתקני איתות, חשמל ותקשורת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

08/08/2017 בשעה HH:08

בחדר ישיבות דירקטוריון במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב). מפגש המציעים יתקיים ביום 8.8.2017 בשעה 13:30

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש המציעים יתקיים ביום 8.8.2017 בשעה 13:30​​