Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז 11737 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלה ושינוע ברחבי הארץ, עבור רכבת ישראל

מכרז 11737 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלה ושינוע ברחבי הארץ, עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

13/09/2017 בשעה 09:09

מועד מפגש מציעים חובה: 13.09.17, שעה 09:30.

הבהרות

הבהרה כללית

​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה