Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז 11737 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלה ושינוע ברחבי הארץ, עבור רכבת ישראל

מכרז 11737 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלה ושינוע ברחבי הארץ, עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

29/10/2017 בשעה 10:10

מועד מפגש מציעים חובה: 13.09.17, שעה 09:30. מועד מפגש מציעים נוסף - 29 אוקטובר 2017 בשעה 10:00.

הבהרות

הבהרה כללית

  1. מועד מפגש מציעים נוסף - 29 אוקטובר 2017 בשעה 10:00.
  2. מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה - 01 נובמבר 2017.
  3. ​מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 25.12.17, החל משעה 08:00 ועד לשעה 13:00.​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה