Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לאספקת כרטיסים חכמים רב פעמיים, נטענים, הניתנים לשימוש בחברות התחבורה הציבוריות בישראל עבור רכבת ישראל.

הזמנה לאספקת כרטיסים חכמים רב פעמיים, נטענים, הניתנים לשימוש בחברות התחבורה הציבוריות בישראל עבור רכבת ישראל.

​​​​​​​​​​​​​​​