Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ

הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

09/01/2018 בשעה 10:01

מפגש מציעים חובה: 9.1.2018 בשעה 10:00 בחדר ישיבות מבנה המכלולים במכון הדיזלים בחיפה, רחוב המלאכה פינת תרשיש (אזור תעשיה חוף שמן).

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה