Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 11761 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ספירות מלאי שנתיות במערך המחסנים השונים ברכבת ישראל

מכרז פומבי מס' 11761 – הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ספירות מלאי שנתיות במערך המחסנים השונים ברכבת ישראל

​​​​​​​​​​