Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות השלמת פיתוח הנדסי, פיתוח נופי, גינון, שיקום נופי, ותחזוקת שטחים ששוקמו נופית במקטעי העבודה השונים לאורך תוואי הקו המהיר לירושלים מאזור מודיעין ועד ירושלים

ביצוע עבודות השלמת פיתוח הנדסי, פיתוח נופי, גינון, שיקום נופי, ותחזוקת שטחים ששוקמו נופית במקטעי העבודה השונים לאורך תוואי הקו המהיר לירושלים מאזור מודיעין ועד ירושלים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים חובה ייערך ביום 20.8.17 משעה 13:00-16:00, ויכלול מצגת והסבר קצר לתכולת הפרויקט והתנאים הנלווים, וכן סיור בשטח תוואי הפרויקט. המפגש ייערך בחדר הדיונים של משרדי ההנהלה של מנהלת הקו המהיר-שער הגיא​.


כניסה לאתר רמדור

שם משתמש: rakevet1701

סיסמא: rr1701​