Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שירותי תחזוקה, שיקום גשרים ומבנים הנדסיים. מכרז 21711

שירותי תחזוקה, שיקום גשרים ומבנים הנדסיים. מכרז 21711

​​​​​​​​​

מפגש מציעים

26/12/2017 בשעה 11:12

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ג' 26/12/2017 בשעה 11:00 חדר ישיבות חטיבת תשתיות – משרדי הנהלת הרכבת ברח' יוספטל 1, לוד.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה