תחזוקה ושיקום של מבנה תחתון במסילות הרכבת

​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

16/11/2017 בשעה 10:11

יום ה' 16/11/2017 בשעה 10:00 חדר ישיבות לובי – משרדי הנהלת הרכבת ברח' דרכי משה 3, לוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה