הקמת מתחם אחסנה לוגיסטי במתחם ויתקין

​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור >


שם משתמש כללי לכניסה: rakevet21716

סיסמא: rr21716​