Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הצעות לאספקה, התקנה ואחזקה של אמצעים טכנולוגיים במפגשי מסילת ברזל ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל – אזור דרום

הצעות לאספקה, התקנה ואחזקה של אמצעים טכנולוגיים במפגשי מסילת ברזל ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל – אזור דרום

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

  • מפגש המציעים יערך בחדר ישיבות אגף ביטחון – משרדי הנהלת הרכבת