Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות פיתוח ואחזקה במפגשי מסילה דרך ובדרכים אשר באחריות רכבת ישראל

ביצוע עבודות פיתוח ואחזקה במפגשי מסילה דרך ובדרכים אשר באחריות רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

11/12/2017 בשעה 12:12

יום ב' 11/12/2017 בשעה 12:00 חדר ישיבות חטיבת ביטחון – משרדי הנהלת הרכבת ברח' דרכי משה 3, לוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה