Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז מכרז 2175

הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז מכרז 2175

מפגש מציעים

16/01/2018 בשעה 00:01

מפגש וסיור מציעים חובה ייערכו ביום 16/01/2018 בשעה 11:00 בתחנת רכבת ב"ש מרכז (רחוב בן יעקב צבי 8 באר שבע).

הבהרות

הבהרה כללית

תאריך אחרון להגשת הצעות: 08/02/2018 תיבה מס'  7

המכרז מפורסם ברמדור – לינק:

https://www.atview.net/maillogin.asp?mnf=1&fldkNF=AWVGXXJ9&baseNF=FOLDERS&PrjCodeNF=400671&lng=1255&skn=0

שם משתמש: rakevet2175

סיסמא: rr2175

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה