אספקת ציוד וחלקי חשמל מכרז 31701

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

שלום רב,

מצ"ב מטה התייחסות הוועדה המקצועית בצירוף ניירת רלבנטית

ונספח ב' מעודכן.

נא להקפיד להגיש הצעתכם ע"ג הנספח ב' המעודכן.​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה