מתן שירותי הסעות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

18/03/2018 בשעה 12:03

מפגש מציעים 18.3.18 בשעה 12:30 בקרית הנהלת הרכבת בלוד

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

​​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה