Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להקמת חדר כושר לרבות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר, עבור רכבת ישראל

הזמנה להקמת חדר כושר לרבות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר, עבור רכבת ישראל

​​​​​

מפגש מציעים

18/03/2018 בשעה 10:03

מפגש מציעים 18.3.18 בשעה 10:00 בקרית הנהלת הרכבת בלוד

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה