Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות

אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

11/10/2018 בשעה 10:10

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום ה' 11.10.2018, בשעה 10:00, במשרדי הרכבת הממוקמים במוסך הרכבת החדש בבאר שבע.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

​מפגש המציעים שנקבע ליום חמישי 08/02/2018 בשעה 10:00 במוסך הרכבת בבאר שבע - נדחה.
בדבר מועד חדש תצא הודעה מסודרת.​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה