Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות

אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

​מפגש המציעים שנקבע ליום חמישי 08/02/2018 בשעה 10:00 במוסך הרכבת בבאר שבע - נדחה.
בדבר מועד חדש תצא הודעה מסודרת.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה