שרותי ניהול כספים

​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

סיור רשות נקבע ליום 10.6.18

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה