Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים עבור רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים עבור רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.10.2018 החל משעה 08:00 ועד השעה 13:00.   

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה