Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז לקבלת שירותי אחזקת גינות במתחמי רכבת ישראל

מכרז לקבלת שירותי אחזקת גינות במתחמי רכבת ישראל

מפגש מציעים

15/10/2018 בשעה 11:10

נא לשים לב להערות

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים באזור דרום יתקיים ביום 15/10/18 בשעה 11:45

בתחנת רכבת שדרות (כתובת- כיכר הרכבת 2 שדרות( שעת סיום משוערת- 12:45

נא לשים לב לפירוט במסמכי המכרז.

 

מפגש מציעים באזור צפון יתקיים ביום 16/10/18 בשעה 11:00

בתחנת רכבת בית שאן (כתובת כביש 52 מול קיבוץ שדה נחום(- שעת סיום משוערת- 12:00

נא לשים לב לפירוט במסמכי המכרז.


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה