Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכים, פסים במסילה, במפלגים ובלבבות וביצוע בדיקות סדקים בנייד רכבתי

ביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכים, פסים במסילה, במפלגים ובלבבות וביצוע בדיקות סדקים בנייד רכבתי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה