מתן שרותי כיול אמצעי מדידה

מפגש מציעים

24/01/2019 בשעה 10:01

מפגש מציעים יתקיים ביום 24.01.2019 בשעה 10:00 במתחם קישון (סמוך חוצות המפרץ). הכניסה מרח' נחום ארמן 1- לבירורים והנחיות הגעה יש לפנות לגב' שרי כהן בטלפון: 050-7922313.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה