Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לאספקת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכת תקשורת אלחוטית מבוססת POC לרכבת ישראל

הזמנה לאספקת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכת תקשורת אלחוטית מבוססת POC לרכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה