Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות הקלטה עבור רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכות הקלטה עבור רכבת ישראל