Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא- הצטרפות לרשימת ספקים מאושרים להפעלת כרטיסי אשראי בטכנולוגי EMV (contactless) בשערי השירות (ואלידטורים) לנוסעים בר"י

קול קורא- הצטרפות לרשימת ספקים מאושרים להפעלת כרטיסי אשראי בטכנולוגי EMV (contactless) בשערי השירות (ואלידטורים) לנוסעים בר"י

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה