Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז לאספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל

מכרז לאספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל

מפגש מציעים

09/10/2018 בשעה 09:10

מפגש מציעים - יתקיים ביום 9.10.2018, בשעה 09:30, במשרדי הנהלת הרכבת הממוקמים ברחוב יוספטל 1 לוד

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה