Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ארגונומי ממונע למוקד הפעלה של רכבת ישראל בקריית הנהלת הרכבת בלוד

הזמנה לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ארגונומי ממונע למוקד הפעלה של רכבת ישראל בקריית הנהלת הרכבת בלוד

מפגש מציעים

06/01/2019 בשעה 11:01

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 6.1.2019, בשעה 11:00, במשרדי הרכבת הממוקמים ברחוב יוספטל 1, לוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה