תחנת מוניות בתחנת באר שבע אוניברסיטה

​​​​​​​​​​

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה