דוכן non food בתחנת ת"א סבידור – מבואת מודעי

​​​​​​​​​​​​

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה