מתן שירותי שמירה תכנונית סטטוטורית

​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

אגף רכש והתקשרויות יהיה סגור לרגל חופשת פסח בין התאריכים 30/03/2018 – 07/04/2018. האגף ישוב לפעילות רגילה בתאריך 08/04/2018

המועד להגשת הצעות נדחה לתאריך  24/04/2018 החל מהשעה 08:00 ועד לשעה 13:00

הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.​​​​​​​​​​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה