מתן שירותי שמירה תכנונית סטטוטורית

​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

אגף רכש והתקשרויות יהיה סגור לרגל חופשת פסח בין התאריכים 30/03/2018 – 07/04/2018. האגף ישוב לפעילות רגילה בתאריך 08/04/2018​​​​​​​​​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה