Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים

ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים

מפגש מציעים

25/10/2018 בשעה 11:10

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ה' 25/10/2018 בשעה 11:00 חדר ישיבות חטיבת פיתוח – משרדי הנהלת הרכבת ברח' יוספטל 1, לוד.

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה