Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטי הפיתוח של רכבת ישראל

מתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטי הפיתוח של רכבת ישראל

​​​​​​

מפגש מציעים

10/04/2018 בשעה 09:04

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ג', 10/04/2018, בשעה 09:30 בחדר היש​​​​​יבות בקומה 5 בבניין הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד. לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות לאלי קרמונה, בטלפון: 08-6533717

הבהרות

הבהרה כללית

  • המועד האחרון לפניות מציעים נדחה לתאריך 22/04/2018
  • מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה לתאריך 14/05/2018 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00. הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה