Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטי הפיתוח של רכבת ישראל

מתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטי הפיתוח של רכבת ישראל

​​​​​​

מפגש מציעים

01/05/2018 בשעה 09:05

הרכבת תקיים מפגש מציעים חובה נוסף במכרז. המפגש ייערך ב- 01/05/2018 בשעה 09:00 בחדר הישיבות בקומה 5 בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. מובהר, כי המשתתפים במפגש המציעים הקודם שנערך בתאריך 10/04/2018, אינם מחויבים להשתתף במפגש המציעים הנוסף.

הבהרות

הבהרה כללית

  • המועד האחרון לפניות מציעים נדחה ליום א', 06/05/2018
  • מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה ליום ב', 14/05/2018 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00. הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות לאלי קרמונה, בטלפון: 08-6533717

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה