Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 21741 – ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 3 ק"מ 15+175 ועד ק"מ 19+700

מכרז מס' 21741 – ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 3 ק"מ 15+175 ועד ק"מ 19+700

מפגש מציעים

09/12/2018 בשעה 11:12

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ה' 09/12/2018 בשעה 11:00 בחדר הישיבות קומת הלובי – משרדי הנהלת הרכבת ברח' יוספטל 1, לוד.