הקמת הפרדה מפלסית מס' 20- חדרה פרדסים

מפגש מציעים

15/11/2018 בשעה 10:11

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ה', 15/11/2018, בשעה 10:00 בחדר הישיבות בתחנת הרכבת בת גלים בחיפה. לאחר מפגש המציעים ייערך סיור חובה בשטח.

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ג', 04/12/2018 בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ג', 04/12/2018 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

 

מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=f4bb7597-9498-459d-8f92-84c0a6cb0903

 

שם משתמש: [email protected]

סיסמא : Rr1234


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה