הקמת הפרדה מפלסית מס' 13 - מושב הבונים

מפגש מציעים

12/11/2018 בשעה 09:11

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ב', 12/11/2018, בשעה 09:00 בחדר הישיבות בתחנת הרכבת בת גלים בחיפה. לאחר מפגש המציעים ייערך סיור חובה בשטח.

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ה', 29/11/2018 בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ה', 29/11/2018 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00 לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

 

            מצ"ב הלינק לעיון במסמכי המכרז - https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=a40d7221-7de4-4e0a-87c6-9b11eba2ac4e

שם משתמש: [email protected]

סיסמא : Rr1234


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה