בניית קומה נוספת למבנה ההדרכה בלוד

​​

מפגש מציעים

23/04/2018 בשעה 10:04

מפגש מציעים וסיור חובה- 23/04/18 בשעה 10:00. בכיתת סימנור במבנה ההדרכה, תחנת רכבת לוד

הבהרות

הבהרה כללית

מצ"ב הלינק לרמדור בו יפורסם המכרז רמדור

שם משתמש: RAKEVET2181

סיסמא: RR2181​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה