Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז

הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז

מפגש מציעים

17/04/2018 בשעה 11:04

מפגש מציעים וסיור חובה: יום ג' 17/04/2018 בתחנת רכבת ב"ש מרכז. בשעה 11:00

הבהרות

הבהרה כללית

​​מצ"ב הלינק לרמדור – בו פורסם המכרז.

https://www.atview.net/maillogin.asp?mnf=1&fldkNF=VE3O5TXJ&baseNF=FOLDERS&PrjCodeNF=400671&lng=1255&skn=0

שם משתמש: rakevet2182

סיסמא: rr2182

הגשת הצעות עד השעה 13:00 תיבת מכרזים מס' 7

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה