Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > תכנון, התקנה, מסירה, אחריות, הבטחת ביצועים ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) על גגות מבני רכבת ישראל.

תכנון, התקנה, מסירה, אחריות, הבטחת ביצועים ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי) על גגות מבני רכבת ישראל.

מפגש מציעים

03/01/2019 בשעה 10:01

מפגש המציעים יתקיים ביום ה', 03/01/2019, בשעה 10:00, בחדר הישיבות הגדול בקומה 7 בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה ליום ה', 14/02/2019, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00. הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה