מכרז - 2188 בניית קומה שנייה למבנה הדרכה

הבהרות

הבהרה כללית

הגשת הצעות  מהשעה 08:00 עד השעה 13:00 לתיבה מס' 11.

מצ"ב הלינק לרמדור בו יפורסם המכרז רמדור

שם משתמש: RAKEVET2188

סיסמא: RR2188

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה