Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא לקבלת מידע R.F.I בנושא הקמת מסוף מטענים במקרקעי רכבת ישראל

קול קורא לקבלת מידע R.F.I בנושא הקמת מסוף מטענים במקרקעי רכבת ישראל

​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

  [email protected]​ :את המידע ניתן להגיש לכתובת דואר אלקטרוני

 או במסירה ידנית במשרדי​​ רכבת ישראל מטענים בתחנת הרכבת חיפה מרכז השמונה (קומה ב') עד ליום 23.4.2018

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה