Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > קול קורא לקבלת מידע ) R.F.I ( בנושא הקמת מסוף מטענים במקרקעי רכבת ישראל

קול קורא לקבלת מידע ) R.F.I ( בנושא הקמת מסוף מטענים במקרקעי רכבת ישראל

​​​

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה