Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל

מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל

מפגש מציעים

08/08/2019 בשעה 09:08

מפגש מציעים (חובה למי שלא נכח ורשות למי שנכח) 8.8.19 בשעה 9:30

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה