Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שרותי כתיבה טכנית למקצועות טכניים ותפעוליים

שרותי כתיבה טכנית למקצועות טכניים ותפעוליים

מפגש מציעים

11/06/2019 בשעה 13:00

מפגש מציעים ביום 27.5.19 שעה 11:30 מפגש מציעים חובה נוסף ביום 11.6.19 בשעה 13:00

הבהרות

הבהרה כללית

​מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 24/06/2019 עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה