יועץ מיגון אלקטרוני ומצלמות אבטחה

הבהרות

הבהרה כללית

דחיית מועד הגשה ליום 23.7.19 ועדכון תנאי סף

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה