Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שרותי תחזוקת מפרידי דלק/שמן, פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה

שרותי תחזוקת מפרידי דלק/שמן, פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה

מפגש מציעים

31/10/2019 בשעה 10:00

מפגש מציעים רשות בחיפה מוסך הדיזלים ביום 31.10.19 בשעה 10:00

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום 03/12/2019 בין השעות 08:00 - 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה