Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקה, התקנה ותחזוקה של שערים מסתובבים, שערי חירום ואביזרים נלווים בתחנות ובמתחמי רכבת ישראל.

אספקה, התקנה ותחזוקה של שערים מסתובבים, שערי חירום ואביזרים נלווים בתחנות ובמתחמי רכבת ישראל.

מפגש מציעים

01/07/2019 בשעה 10:00

מפגש מציעים: 01.07.19 בשעה 10:00, בבניין הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה