מכרז "מערכת יישומון רכבת ישראל" מבוטל

מפגש מציעים

08/08/2019 בשעה 11:00

מפגש מציעים (חובה למי שלא נכח ורשות למי שנכח) 8.8.19 בשעה 11:00

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

לידיעת מציעים - מכרז 11921 מבוטל.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה