Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"

הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"

מפגש מציעים

08/08/2019 בשעה 11:08

מפגש מציעים (חובה למי שלא נכח ורשות למי שנכח) 8.8.19 בשעה 11:00

מסמכים לעיון

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה